یادمان اسفندیار منفردزاده (دیگه اشکم واسه من ناز می‌کُنه)

ترانۀ «دیگه اشکم واسه من ناز می‌کنه»، اولین تجربۀ ترانه‌سرایی «شیهار قنبری» و همکاریش با «اسفندیار منفردزاده» است. او در مجموعه ترانه‌سروده‌های خود که با نام «دریا در من»، منتشر شده می‌نویسد:

ادامه خواندن یادمان اسفندیار منفردزاده (دیگه اشکم واسه من ناز می‌کُنه)

گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!

یک روزی پیدات می‌کنم
شعر: ایرج جنتی‌عطایی
آهنگ: پرویز اتابکی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: گوگوش

ادامه خواندن گوگوش: یک روزی پیدات می‌کنم!