گیتی: واست ناز می‌کنم (ترانه فیلم)

واست ناز می‌کنم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: گیتی پاشایی
ترانه فیلم: پاپوش

ادامه خواندن گیتی: واست ناز می‌کنم (ترانه فیلم)