ایرج: هر چه پیش آید خوش آید (ترانه فیلم)

هر چه پیش آید خوش آید
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: جهان پهلوان

ادامه خواندن ایرج: هر چه پیش آید خوش آید (ترانه فیلم)

جعفر پورهاشمی ـ مهتاب: دختر بنزین‌فروش (ترانه فیلم)

دختر بنزین فروش
شعر و آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خوانندگان: [جعفر] پورهاشمی ـ مهتاب
ترانه فیلم: تاکسی عشق

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی ـ مهتاب: دختر بنزین‌فروش (ترانه فیلم)