مرتضی احمدی: پنبه‌زنی (ترانه فیلم)

پنبه‌زنی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: مرتضی احمدی
ترانه فیلم: حسن سیاه

ادامه خواندن مرتضی احمدی: پنبه‌زنی (ترانه فیلم)

ایرج: لب لعل (ترانه فیلم)

لعل تو (من عاشقم، بی‌طاقتم) [+]
شعر: [جعفر پورهاشمی]
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: ایرج
ترانه فیلم: امیر ارسلان نامدار

ادامه خواندن ایرج: لب لعل (ترانه فیلم)

جعفر پورهاشمی: هیپی (ترانه فیلم)

هیپی
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: [جعفر] پورهاشمی
ترانه فیلم: قسمت

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی: هیپی (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!