کوروس سرهنگ‌زاده: اینا همه‌اش کار دله

اینا همش کار دله
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: منوچهر لشگری
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

ادامه خواندن کوروس سرهنگ‌زاده: اینا همه‌اش کار دله

پوران: ترانه من

ترانه من
شعر: [پرویز] خطیبی
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری
(این ترانه را «ویگن» هم خوانده است. آنجا نام ترانه‌سرا را «دکتر نیرسینا» نوشته‌اند!) [+]

ادامه خواندن پوران: ترانه من

جعفر پورهاشمی: هیپی (ترانه فیلم)

هیپی
شعر: پرویز خطیبی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: [جعفر] پورهاشمی
ترانه فیلم: قسمت

ادامه خواندن جعفر پورهاشمی: هیپی (ترانه فیلم)

error: Content is protected !!