ایرج ـ عهدیه: گذشته‌ها (ترانه فیلم)

ایرج عهدیه گذشته ها

گذشته‌ها
(والس شیرین و فرهاد) [+]

شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: خشم کولی

ادامه خواندن ایرج ـ عهدیه: گذشته‌ها (ترانه فیلم)

الهه: تا کی بیگانه‌ای (گلهای رنگارنگ ۵۳۳)

تا کی بیگانه‌ای
(گلهای رنگارنگ ۵۳۳)
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: حبیب‌الله بدیعی
خواننده: الهه

ادامه خواندن الهه: تا کی بیگانه‌ای (گلهای رنگارنگ ۵۳۳)

error: Content is protected !!