داود مقامی: وای وای عمرم سر اومد

داود مقامی ای خدا بهار اومد

وای وای عمرم سر اومد
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی

ادامه خواندن داود مقامی: وای وای عمرم سر اومد