شعرهای احمد شاملو: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای احمد شاملو با صدای شاعر

شعرهای احمد شاملو
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن شعرهای احمد شاملو: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو نیما یوشیج

شعرهای نیما یوشیج
با صدای:
احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن شعر نیما یوشیج با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو حافظ

حافظ با صدا و به روایت: احمد شاملو
موسیقی:‌ فریدون شهبازیان
طراح روی جلد: فرشید مثقالی
خط و نقاشی: مصطفی اوجی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

ادامه خواندن حافظ با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو رباعیات خیام

رباعیات خیام
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۱

ادامه خواندن احمد شاملو: رباعیات خیام (کانون پرورش فکری)

فریدون فرخزاد: تنها صداست که می‌ماند

فریدون فرخزاد تنها صداست که می ماند

تنها صداست که می‌ماند
(یاد فروغ فرخزاد)
خواننده: فریدون فرخزاد
موسیقی: فریبرز لاچینی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
بازگشت به «یادنامهٔ فروغ فرخزاد»

* * *

error: Content is protected !!